Překážkový Areál

Adventure Time

Areál je umístěn v přírodním prostředí jako součást pastvin oplocený pevným ohrazením s přístupem od stájí a shromaždiště pro více koní.

Přechody přes klády kolmo a šikmo

Překážka 01 a 05

Přechody přes klády kolmo a šikmo
Překážky jsou lehčího charakteru. Dvojice je překonává v kroku přes kolmé a šikmé klády. Vyžaduje velkou pozornost koně.

Překážka 02

Oderský val
Překážka je vložena do svahu s umělým náspem s převýšením 2m a sjezdem do zemní jámy s převýšením 1,5m. Dvojice překonává val a následně navazuje sjezd do jámy s výjezdem do šikmého svahu. Překážka středně těžkého charakteru , vyžaduje vyvinout velkou sílu koně a obratnost jezdce při vedení koně.

Oderský val
Slepá ulička, distanc

Překážka 03

Slepá ulička, distanc
Překážka navede do pravoúhlého újezdu s prudkým výjezdem do svahu s převýšením 3m s úkolem vycouvat zpět bez obratu koně, v druhé variantě výjezd z uličky pod zavěšenou lehkou tyčí s distancí v takové výšce nad sedlem, aby jezdec při výjezdu musel důsledně snížit výšku sedu. Překážka je těžká a vyžaduje velký soulad s koněm.

Překážka 04

Dřevěná lávka
Překážka je obtížná, jezdec může vést koně ze země, sehranější dvojice překonává lávku v sedle. Výška lávky nad trénem je 0,7m šířka 1,1m délka 12m. Povrch lávky je z dubových dřevěných fošen.

Dřevěná lávka
Přechody přes klády kolmo a šikmo

Překážka 01 a 05

Přechody přes klády kolmo a šikmo
Překážky jsou lehčího charakteru. Dvojice je překonává v kroku přes kolmé a šikmé klády. Vyžaduje velkou pozornost koně.

Překážka 06

Přechody přes klády
Překážka je relativně lehká, vyžaduje velkou pozornost koně a důslednější pobídky. Lze ji překonávat v kroku, velmi sehraná dvojice může provést překonání i v sebraném cvalu.

Přechody přes klády
Jesenické kamenné pole

Překážka 07

Jesenické kamenné pole
Překážka imituje průjezd korytem vyschlé řeky, kůň hledá mezery mezi valounovitými balvany z jesenických bystřin. U jezdce je vyžadován minimální vliv na koně. Délka překážky je 6m , mezery mezi kameny jsou do 0,2m.

Překážka 08

Myšákův skok
Překážka je velmi těžká dvojice musí překonat velmi prudký svah s převýšením 3,5m , spuštěním se na záchytný hliněný svah a bezprostředně překonat seskok s hraněného převýšení výšky 0,7malu.

Myšákův skok
Vodní příkop

Překážka 09

Vodní příkop
Překážka je pro překonání vodní hladiny kolmo nebo variantně průchod vodním příkopem podélně,. Sestává se z nepropustné vany zabudované do stavební jámy pro udržitelnost vodního sloupce. Šířka příkopu je 1,m délka 2,5m s převýšením 0,7m. Překážka vyžaduje velkou poslušnost koně.

Překážka 10

Trojité převýšení
Překážka je situována do svahu s vybedněnými vyhraněnými třemi skoky s převýšením 0,5-0,7m v šířce 1,8m a lze ji překonávat v kroku i ve cvalu . v obou směrech dolů a nahoru.

Trojité převýšení
Foto bude doplněno

Překážka 11

Úvoz
Překážka sestává z úzkého  průjezdu křovinami bez možnosti obratu ve směru ze svahu s členitým terénem, obratištěm ve spodní části a návratem stejnou cestou nahoru. Délka překážky je cca 50m jedním směrem.

Překážky je možné překonávat i v jiných variantách než je uvedeno.
Smyslem tohoto cvičiště je ověřit si schopnosti ve dvojici s koněm při neočekávaných situacích na hipo stezce, při krajinném jezdectví, či jen tak pro radost. Není vyloučené rize amatérské soutěžení s doplněním orientační vyjížďkou v okolní krajině.