Tisková zpráva Hipostanice Montehoranch Čermná ve Slezsku .

 

Ke dni 30.6.2016 byl dokončen projekt Hipostanice II. Etapa podporovaný Moravskoslezský krajem.
Tato stavba je rozšíření služeb v kategorii agroturistiky, konkrétně putování po hipostezkách krajinou s možností se pozastavit na cestě a využít služeb, které s touto sportovní činností úzce souvisí.
Hipostanice II. etapa spolu s Hipostanicí I. etapa umožní a nabídne jezdcům na koním se  utábořit na místě k tomu vhodném s maximální možností se postarat o koně ustájením , nebo vypuštěním na řízené pastviny, v zimním období v přístřeších opatřených krmivem.
Mimo toto je možné vyzkoušet si na vytvořených přírodních překážkách na jednom soustředěném místě to, co může koně s jezdcem čekat jako překvapení ve volné přírodě nebo stezce.
Je zde k dispozici sestava cca 10 překážek, které lze překonávat variantně od nejjednodušších po složitější, kde kůň a jezdec přece jenom musí vyvinout úsilí a pozornost při jejich překonávání.
Jedná se o překonávání valů a prohlubní z toho některé pod vodní hladinou, překonávání strže, kamenného pole, klád v řadě a přeložených kmenů včetně lávky zcela dnes běžné při přemostění menších toků. Součástí překážek je také stupňovité překonávání prudkého svahu s převýšením stupňů výšky 70cm v řadě.
K tomuto rize amatérskému sportování pro všechny je k dispozici dřevostavba halového typu zastřešená, opatřená krmivem s dostatečných prostorem pro shromáždění koní a jezdců při nepřízni počasí, k ustájení na místě, popř. k ustájení koní v rámci půjčovny koní  určených k vyjížďkách po volně navazující krajině a hipostezce.
Ještě v roce 2016 je uvažováno s organizací amatérských orientačních klání přírodou po hipostezkách s doplněním gymnastiky na uvedených překážkách ve spolupráci s partnerskou  Hipostanicí Nové Lublice.
Hipostanice II. Etapa je přímo přístupná z místní komunikace mimo obec zpevněnou nově vybudovanou stezkou , která současně tvoří trasu hipostezky a pokračuje do volné krajiny pastvin stanice a k areálu sportoviště.
Na závěr nutno konstatovat, že bez podpory a iniciativy Odboru regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, by tyto iniciativy v podstatě nebyly možné.

V Čermné ve Slezsku : 15.7.2016

Karel Brendl
majitel a provozovatel